גלריית פוטוגרמטריה – עברית

יציאה לצילומי שטח
רקונסטרוקציה פוטוגרמטרית
של האוביקט על בסיס
צילומי האוויר
מודל מוכן לשילוב פרוייקטי
נדל"ן, תרבות, בנייה ועוד
previous arrow
next arrow
Slider
כל המודלים הממוקמים כאן מייצגים צילומי אוויר של חברת best v-u בלבד - הפרוייקטים לא תוכננו על ידינו
Slider
מודל פוטוגרמטרי עבור עבודות מדידה