הציוד שלנו – עברית

הציוד של best v-u
Slider
הציוד שלנו
אנו משתמשים בציוד מקצועי.
בעלי אישור מפעיל אווירי ורחפנים רשומים ברת"א.
כל מבצע מגובה על ידי מספר רחפנים.
Play
Slider