אודות – עברית

חברת best v-u

מבצעת צילומי אוויר באמצעות כטב"מים (רחפנים) מקצועים.
אנו מספקים שירות אמין, איכותי ומהיר במחירים טובים.
בתהליכי היצור שלנו אנו משתמשים בטכנולוגיות החדשניות ביותר בתחום ומתמידים בלמידה ובפיתוחים חדשים.


אנו מציעים שירותים במגוון תחומים:
צילומי אוויר לכל מטרה, כלל נדל"ן, צילומי אירועים, צילומי טיולי שטח, צילומי סרטוני תדמית, איסוף מידע ויזואלי במהלכי בנייה, באתרי נדל"ן, במגרשים
ובמקרקעין, אכיפת חריגות בנייה לצורך יישום תיקון 116 לחוק תכנון ובנייה ועוד...


בנוסף אנו מומחים בתהליכי חישה, אורטופוטו ופוטוגרמטריה של שטחים המיועדים למדידה.
במסגרת חבילת שירותנו אנחנו מספקים מודלים מוכנים של תלת ממד לשטח
המצולם ומפיקים מפות טופוגרפיה מדויקות וגם DSM & DTM של מצב הקיים
באתרים ומבנים ומייצאים אותם במגוון רחב של פורמטים, כמו כן קבצי תוכנות 3D, CAD, BIM.


לצורך צילומי אוויר אנו משתמשים בכטב"מים רשומים ברשות תעופה האזרחית, ומטיסים אותם אצלנו רק טייסים מרושיינים.
בנוסף, אנו בעלי אישור מפעיל אווירי של משרד התחבורה וביטוח צד ג' בתוקף.


אנו פתוחים להצעות נוספות של שימוש בצילומי אוויר לכל מטרה ולכל תהליך טכנולוגי בו הכטב"מים שלנו יכולים לשמש ככלי עזר.

מבצעת צילומי אוויר באמצעות כטב"מים (רחפנים) מקצועים.
אנו מספקים שירות אמין, איכותי ומהיר במחירים טובים.
בתהליכי היצור שלנו אנו משתמשים בטכנולוגיות החדשניות ביותר בתחום ומתמידים בלמידה ובפיתוחים חדשים.


אנו מציעים שירותים במגוון תחומים:
צילומי אוויר לכל מטרה, כלל נדל"ן, צילומי אירועים, צילומי טיולי שטח, צילומי סרטוני תדמית, איסוף מידע ויזואלי במהלכי בנייה, באתרי נדל"ן, במגרשים
ובמקרקעין, אכיפת חריגות בנייה לצורך יישום תיקון 116 לחוק תכנון ובנייה ועוד...


בנוסף אנו מומחים בתהליכי חישה, אורטופוטו ופוטוגרמטריה של שטחים המיועדים למדידה.
במסגרת חבילת שירותנו אנחנו מספקים מודלים מוכנים של תלת ממד לשטח
המצולם ומפיקים מפות טופוגרפיה מדויקות וגם DSM & DTM של מצב הקיים
באתרים ומבנים ומייצאים אותם במגוון רחב של פורמטים, כמו כן קבצי תוכנות 3D, CAD, BIM.


לצורך צילומי אוויר אנו משתמשים בכטב"מים רשומים ברשות תעופה האזרחית, ומטיסים אותם אצלנו רק טייסים מרושיינים.
בנוסף, אנו בעלי אישור מפעיל אווירי של משרד התחבורה וביטוח צד ג' בתוקף.


אנו פתוחים להצעות נוספות של שימוש בצילומי אוויר לכל מטרה ולכל תהליך טכנולוגי בו הכטב"מים שלנו יכולים לשמש ככלי עזר.

מבצעת צילומי אוויר באמצעות כטב"מים (רחפנים) מקצועים.
אנו מספקים שירות אמין, איכותי ומהיר במחירים טובים.
בתהליכי היצור שלנו אנו משתמשים בטכנולוגיות החדשניות ביותר בתחום ומתמידים בלמידה ובפיתוחים חדשים.


אנו מציעים שירותים במגוון תחומים:
צילומי אוויר לכל מטרה, כלל נדל"ן, צילומי אירועים, צילומי טיולי שטח, צילומי סרטוני תדמית,
איסוף מידע ויזואלי במהלכי בנייה, באתרי נדל"ן, במגרשים ובמקרקעין, אכיפת חריגות בנייה לצורך יישום תיקון 116 לחוק תכנון ובנייה ועוד...


בנוסף אנו מומחים בתהליכי חישה, אורטופוטו ופוטוגרמטריה של שטחים המיועדים למדידה.
במסגרת חבילת שירותנו אנחנו מספקים מודלים מוכנים של תלת ממד לשטח המצולם ומפיקים מפות טופוגרפיה מדויקות
וגם DSM & DTM של מצב הקיים באתרים ומבנים ומייצאים אותם במגוון רחב של פורמטים, כמו כן קבצי תוכנות 3D, CAD, BIM.


לצורך צילומי אוויר אנו משתמשים בכטב"מים רשומים ברשות תעופה האזרחית, ומטיסים אותם אצלנו רק טייסים מרושיינים.
בנוסף, אנו בעלי אישור מפעיל אווירי של משרד התחבורה וביטוח צד ג' בתוקף.


אנו פתוחים להצעות נוספות של שימוש בצילומי אוויר לכל מטרה ולכל תהליך טכנולוגי בו הכטב"מים שלנו יכולים לשמש ככלי עזר.

Slider